Σχεδιάζοντας ένα pattern από την επανάληψη ενός βασικού σχεδίου.


Η λογική του μοτίβου (pattern) βασίζεται στην επανάληψη της ίδιας μονάδας σε ίσες αποστάσεις. Στην περίπτωση σχεδιασμού ενός διακοσμητικού πλαισίου ή μιας διακοσμητικής ταινίας, η μονάδα επαναλαμβάνεται είτε στο οριζόντιο είτε στο κατακόρυφο επίπεδο. Η απόσταση μεταξύ των μονάδων είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα. Για να κατανοήσετε τη σημασία της απόστασης μεταξύ των επαναλαμβανόμενων μονάδων, κάντε την επόμενη άσκηση. 


1. Σχεδιάστε ένα πολύ απλό σχήμα, για παράδειγμα δύο ομόκεντρους κύκλους. 

2. Αντιγράψτε το σχήμα οριζόντια, με τους μεγάλους κύκλους να εφάπτονται μεταξύ τους. 

3. Αντιγράψτε το ίδιο σχήμα οριζόντια, αυτή τη φορά με μικρότερη απόσταση. Για την ακρίβεια, οι μεγάλοι κύκλοι να εφάπτονται με τους μικρούς. 

4. Αντιγράψτε το ίδιο σχήμα, αυξάνοντας την απόσταση και αφήνοντας κενό ανάμεσα στους κύκλους. 

 5. Αντιγράψτε το σχήμα οριζόντια με απόσταση μεταξύ των αντιγράφων ίση με την ακτίνα του μεγάλου κύκλου.

6. Πειραματιστείτε ακόμη μία φορά, αντιγράφοντας τα σχήματα με πολύ μικρή απόσταση.

Κάθε ένας από τους παραπάνω πειραματισμούς, μπορεί να εξελιχθεί περαιτέρω και να δώσει πολλά και διαφορετικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα το δεύτερο μοτίβο μπορεί να εξελιχθεί σε μια αλυσίδα. 

Το σχέδιο μπορεί να αποκτήσει ακόμη περισσότερη λεπτομέρεια.

Μπορείτε να δημιουργήστε και μια διπλή αλυσίδα. Αντιγράψτε την αλυσίδα κατακόρυφα, δημιουργώντας και δεύτερη γραμμή.

Εξελίξτε περισσότερο τη διπλή αλυσίδα, προσθέτοντας περισσότερη λεπτομέρεια.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου