Πλακέ ή στρωτή βελονιά

Η βελονιά πλακέ (ή στρωτή βελονιά) αποτελεί μια επίπεδη βελονιά που χρησιμοποιείται για να καλύπτει πλήρως τμήματα του υφάσματος. Στο μετρητό κέντημα δεν απαιτείται η αποτύπωση του σχεδίου με μολύβι ή καρμπόν. Αντίθετα, στην περίπτωση μη-μετρητού κεντήματος, το σχέδιο πρέπει να αποτυπωθεί με μολύβι.
πλακέ κέντημα


Οδηγίες: 
straigth satin stitch, damask stitch
1. Για να ξεκινήσετε το γέμισμα ενός σχήματος με πλακέ βελονιές, περάστε τη βελόνα διαμέσου της οπής (1) από πίσω προς τα εμπρός. Το πρώτο σημείο, από το οποίο ξεκινάει το κέντημα είναι τυπικά η κάτω αριστερή γωνία του σχήματος που θέλουμε να κεντήσουμε. 
2. Περάστε τη βελόνα διαμέσου της οπής (2) προς τα πίσω στην πάνω αριστερή γωνία του σχήματος.
3. Περάστε τη βελόνα διαμέσου της οπή (3) από πίσω προς τα εμπρός, ακριβώς στα δεξιά της προηγούμενης βελονιάς και όσο πιο κοντά γίνεται.
4. Περάστε τη βελόνα διαμέσου της οπής (4) από εμπρός προς τα πίσω, σχηματίζοντας μια δεύτερη παράλληλη βελονιά. Συνεχίστε να κεντάτε παράλληλες βελονιές. Ο στόχος είναι να γεμίσει το σχήμα με παράλληλες βελονιές χωρίς να φαίνεται καθόλου ύφασμα από κάτω.
straight satin stitch, damask stitch

Συμβουλή: Για να διατηρηθεί περισσότερο ομοιόμορφο το σχήμα μπορείτε να κεντήσετε το περίγραμμα χρησιμοποιώντας τη πισωβελονιά ή τη βελονιά τρύπωμα ή την αλυσιδοβελονιά. Στη συνέχεια θα κεντήσετε με πλακέ βελονιές καλύπτοντας και τις προηγούμενες βελονιές. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου