Βελονιά Μονό Φτερό

Η βελονιά μονό φτερό είναι σχεδόν όμοια με τη βελονιά φεστόνι. Η μόνη διαφορά είναι ότι αντί ορθής γωνίας, μεταξύ των σκελών, σχηματίζεται οξεία
βελονιά φτερό, κεντήμα

Οδηγίες:
1. Πριν ξεκινήσετε το κέντημα με τη συγκεκριμένη βελονιά είναι βοηθητικό να σχεδιάσετε δύο παράλληλες γραμμές με το μολύβι. Μπορείτε να δουλέψετε από αριστερά προς τα δεξιά, από πάνω προς τα κάτω και το αντίθετο. Περάστε τη βελόνα από πίσω προς τα εμπρός στο σημείο (1). 
2. Μετακινήστε τη βελόνα κάθετα προς τα κάτω και περάστε τη βελόνα από εμπρός προς τα πίσω στο σημείο (2). Τραβήξτε την κλωστή απαλά αφήνοντας μια μικρή θηλιά. 
3. Περάστε τη βελόνα μπροστά στο σημείο (3) και περάστε την μέσα από την θηλιά.
4. Τραβήξτε ελαφρά δημιουργώντας την πρώτη βελονιά. 
βελονιές, κέντημα, οδηγίες,

5. Μετακινήστε τη βελόνα κάθετα προς τα κάτω και περάστε την από εμπρός προς τα πίσω στο σημείο (4) και από πίσω προς τα εμπρός στο σημείο (5) περνώντας τη βελόνα μέσα από τη θηλιά. Τραβήξτε ελαφρά δημιουργώντας τη δεύτερη βελονιά. 
βελονιά φτερό

5. Μετακινήστε τη βελόνα κάθετα προς τα κάτω και περάστε την από εμπρός προς τα πίσω στο σημείο (6) και από πίσω προς τα εμπρός στο σημείο (7) περνώντας τη βελόνα μέσα από τη θηλιά. Τραβήξτε ελαφρά δημιουργώντας τη τρίτη βελονιά. 

Συνεχίστε με τον ίδιο τρόπο μέχρις ότου ολοκληρώσετε τη σειρά. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου