Φεστόνι (η διακοσμητική βελονιά)

Η βελονιά φεστόνι χρησιμοποιείται είτε για να αποτρέψει το ξέφτισμα του υφάσματος είτε ως διακοσμητική βελονιά στο επιφανειακό κέντημα. Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν στο διακοσμητικό φεστόνι.


Οδηγίες
1. Περάστε τη βελόνα πάνω στο σημείο (1).
2. Περάστε τη βελόνα πίσω στο σημείο(2). Μην τραβάτε σφιχτά το ύφασμα για να αφήσετε μια μικρή θηλιά.
3. Περάστε τη βελόνα πάνω στο σημείο (3). Το σημείο (3) βρίσκεται στην ίδια γραμμή με το σημείο (1). Περάστε την κλωστή μέσα από τη θηλιά.
4. Τραβήξτε απαλά την κλωστή για να σχηματιστεί η πρώτη βελονιά.

5. Περάστε τη βελόνα από μπρος προς τα πίσω στο σημείο (4). Φέρτε τη βελόνα πάνω στο σημείο (5) περνώντας την κλωστή μέσα από τη θηλιά. Τραβήξτε τη βελόνα και την κλωστή για να κάνετε τη δεύτερη βελονιά.
6. Περάστε τη βελόνα από μπρος προς τα πίσω στο σημείο (6). Φέρτε τη βελόνα πάνω στο σημείο (7) περνώντας την κλωστή μέσα από τη θηλιά. Τραβήξτε τη βελόνα και την κλωστή για να κάνετε τη τρίτη βελονιά.
φεστόνι, οδηγίες, βελονιές, κέντημα

Συνεχίστε με τον ίδιο τρόπο για να ολοκληρώσετε τη σειρά. 
Η βελονιά φεστόνι αποτελεί μια ενδιαφέρουσα διακοσμητική βελονιά που χρησιμοποιείται στο επιφανειακό κέντημα, όπως στα παρακάτω παραδείγματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου