Λοξή Πλακέ βελονιά

Η λοξή πλακέ βελονιά είναι σχεδόν ίδια με την πλακέ βελονιά. Οι βασικές διαφορές είναι δύο: Πρώτον, η λοξή βελονιά δεν είναι κάθετη στις βασικές γραμμές του σχήματος. Δεύτερον, το κέντημα ξεκινάει από τη μέση του σχήματος και όχι από την αριστερή, κάτω γωνία, όπως συμβαίνει στην πλακέ βελονιά.  
πλακέ βελονιά, πλακέ κέντημα,  βελονιές

Οδηγίες
1. Με ένα μολύβι σχεδιάστε μια κάθετη γραμμή, στη μέση του σχήματος που θέλετε να γεμίσετε.

2. Αποφασίστε πόσο λοξή θα είναι η βελονιά. Αν θέλετε να έχει μικρή κλίση, τότε ξεκινήστε κοντά στην μεσαία γραμμή. Αν θέλετε να έχει μεγαλύτερη κλίση, τότε ξεκινήστε κοντά στην αριστερή γωνία. Φέρτε τη βελόνα μπροστά, διαμέσου της οπής (1).

3. Φέρτε τη βελόνα πίσω διαμέσου της οπής (2) στο απέναντι ακριβώς σημείο. Αυτό σημαίνει, ότι αν ξεκινήσατε τη βελονιά περίπου 5mm αριστερά της μεσαίας, βοηθητικής γραμμής, ολοκληρώστε τη βελονιά 5mm περίπου δεξιά της μεσαίας, βοηθητικής γραμμής.

4. Φέρτε τη βελόνα μπροστά διαμέσου της οπής (3) ακριβώς δίπλα στην προηγούμενη βελονιά και όσο πιο κοντά γίνεται.

5. Περάστε τη βελόνα πίσω, διαμέσου της οπής (4). Η νέα βελονιά πρέπει να είναι παράλληλη με την πρώτη και όσο πιο κοντά γίνεται, έτσι ώστε να καλύπτεται πλήρως το ύφασμα.
πλακέ, βελονιά, οδηγίες, βελονιές

6. Συνεχίστε το κέντημα μέχρις ότου το δεξί της πρώτης βελονιάς να καλυφθεί πλήρως.
slanted, stitch, satin

7. Ξεκινήστε με καινούργια κλωστή ή συνεχίστε με την προηγούμενη εφόσον επαρκεί. Στην περίπτωση που συνεχίζεται με την ίδια κλωστή περάστε την πίσω από τις προηγούμενες βελονιές στο πίσω μέρος του κεντήματος. Φέρτε τη βελόνα μπροστά, διαμέσου του σημείου (α), στα αριστερά της πρώτης βελονιάς και όσο πιο κοντά γίνεται.

8.  Περάστε τη βελόνα πίσω διαμέσου της οπής (b). Οι νέες βελονιές πρέπει να είναι παράλληλες με την αρχική βελονιά και όσο πιο κοντά γίνεται έτσι ώστε να καλύπτεται πλήρως το ύφασμα.
πλακέ, κέντημα, βελονιά,

9.  Συνεχίστε το κέντημα μέχρι να καλυφθεί πλήρως το αριστερό τμήμα του σχήματος.        

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου