Μακριές και κοντές βελονιές (παραλλαγή της πλακέ βελονιάς)

Οι μακριές και κοντές βελονιές αποτελούν παραλλαγή της πλακέ βελονιάς και χρησιμοποιούνται για το γέμισμα σχημάτων, όπως πετάλων λουλουδιών και φύλλων. Μπορούν να δουλευτούν είτε με ένα χρώμα είτε με περισσότερα δημιουργώντας το εφέ της διαβάθμισης (ντεγκραντέ). Οι μακριές και κοντές βελονιές χρησιμοποιούνται επίσης, αν θέλουμε να κινηθούμε από το ένα χρώμα στο άλλο ή από έναν σκούρο τόνο προς έναν ανοιχτότερο τόνο.

Σε σύγκριση με τις πλακέ βελονιές, οι συγκεκριμένες βελονιές είναι καταλληλότερες όταν το σχήμα που θέλουμε να γεμίσουμε είναι σχετικά μεγάλο. Σε μεγάλα σχήματα οι πλακέ βελονιές είτε "τραβούν" το ύφασμα είτε είναι πολύ χαλαρές. 
βελονιές, πλακέ βελονιά, κέντημα, βελονιές κεντήματος

Οδηγίες
1. Περάστε τη βελόνα μπροστά στο σημείο (1) ξεκινώντας από την κάτω αριστερή γωνία του σχήματος.
2. Περάστε τη βελόνα πίσω στο σημείο (2) κεντώντας μια μικρή κατακόρυφη βελονιά.
3. Περάστε τη βελόνα μπροστά, στο σημείο (3) κάτω-δεξιά της προηγούμενης βελονιάς και όσο πιο κοντά γίνεται.
βελονιές, οδηγίες, εικόνες,

4. Περάστε τη βελόνα πίσω στο σημείο (4) κεντώντας μια κατακόρυφη βελονιά με διπλάσιο μήκος από την πρώτη.
βελονιές κεντήματος

5. Συνεχίστε το κέντημα με τον ίδιο τρόπο, εναλλάσσονταν κοντές και μακριές βελονιές έως ότου κεντηθεί η πρώτη σειρά.

6. Ξεκινήστε μια καινούργια σειρά. Περάστε τη βελόνα μπροστά στο σημείο (a). Είναι καλύτερο να δουλεύετε με κατεύθυνση από πάνω προς τα κάτω, έτσι ώστε οι νέες βελονιές να μην καταστρέφουν τις προηγούμενες. Μπορείτε επίσης να διαλέξετε κλωστή διαφορετικού χρώματος. 
7. Περάστε την βελόνα πίσω στο σημείο (b) τρυπώντας την κορυφή της αρχικής βελονιάς, κεντώντας μια μακριά βελονιά. 
8. Περάστε τη βελόνα μπροστά στο σημείο (c).
9. Περάστε τη βελόνα πίσω, τρυπώντας την κορυφή της κοντής βελονιάς και κεντώντας μία ακόμη μακριά βελονιά. Σημειώστε ότι στη δεύτερη σειρά χρειάζεται να κάνετε μόνο μακριές βελονιές. 
βελονιές, οδηγίες, εικόνες

10. Συνεχίστε το κέντημα με τον ίδιο τρόπο μέχρις ότου ολοκληρώσετε και τη δεύτερη σειρά.

11. Προσθέστε περισσότερες σειρές για να κεντηθεί πλήρως το σχήμα. 
μακριές και κοντές βελονιές, βελονιές,


Σημειώστε ότι μόνο στην πρώτη και στην τελευταία σειρά γίνεται εναλλαγή κοντών και μακριών βελονιών. Στις ενδιάμεσες σειρές απαιτούνται μόνο μακριές βελονιές.


Πως θα κεντήσετε την τελευταία σειρά. 
Υπάρχουν δύο επιλογές: Είτε να κεντήσετε κοντές και μακριές βελονιές είτε να κεντήσετε μόνο τις κοντές βελονιές. Η επιλογή εξαρτάται από τον διαθέσιμο χώρο του σχήματος.

Οι μακριές βελονιές κεντιούνται σε οποιαδήποτε κατεύθυνση, δηλαδή κατακόρυφα, οριζόντια και λοξά. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου