Μάθημα 05: Κέντημα λεπτών φυτών (γρασίδι)

Σε αυτό το μάθημα θα μάθετε πως κεντιούνται τα λεπτά φυτά, όπως για παράδειγμα το γρασίδι, τα κλαδάκια, τα λεπτά φύλλα κτλ. Στο παράδειγμα θα χρησιμοποιηθεί η ριζοβελονιά, ωστόσο μπορούν να επιλεγούν και άλλες βελονιές όπως η αλυσιδοβελονιά, η διχαλωτή βελονιά, η περαστή κ.ά. Όσον αφορά στις σκιάσεις, ότι το φως του ήλιου φωτίζει τη μία πλευρά των αντικειμένων ενώ η άλλη βρίσκεται στην σκιά. Για αυτόν το λόγο, διαβαθμίζουμε τις αποχρώσεις του πράσινου από δεξιά προς τα αριστερά και από την πιο σκούρα προς τη πιο φωτεινή απόχρωση. 
silk shading. thread painting, grass, plants, leavesΒελονιές
Κλωστές 

  • Anchor 268
  • Anchor 265
  • Anchor 264


Οδηγίες 
1. Σχεδιάστε το μοτίβο είτε απευθείας με μολύβι είτε με τη χρήση καρμπόν.
μοτίβο, γρασίδι, σχέδιο, φύλλα

2. Το γρασίδι θα κεντηθεί με ριζοβελονιά, σε σειρές η μία δίπλα στην άλλη. Πάρτε 3 κλωστές από τον πιο σκούρο πράσινο μουλινέ (Anchor 268) και κεντήστε το εξωτερικό, δεξί περίγραμμα του κάθε φύλλου. Η κατεύθυνση του κεντήματος να είναι από κάτω προς τα πάνω.
ριζοβελονιά.

3. Επιλέξτε τη πιο φωτεινή απόχρωση του πράσινου (Anchor 264), πάρτε τρεις κλωστές από το μουλινέ και κεντήστε με ριζοβελονιά το αριστερό περίγραμμα των φύλλων. Κεντήστε από κάτω προς τα πάνω.
ριζοβελονιά,

4. Πάρτε τρεις κλωστές από τον πράσινο μουλινέ μεσαίας απόχρωσης (Anchor 265) και κεντήστε με ριζοβελονιά τη επόμενη δεξιά σειρά. Κεντήστε από κάτω προς τα πάνω.
ριζοβελονιά. κέντημα, βελονιά, βελονιές κεντήματος

5. Πάρτε τρεις κλωστές από τον πιο ανοιχτόχρωμο μουλινέ (Anchor 264) και κεντήστε με ριζοβελονιά την επόμενη αριστερή σειρά. Κεντήστε και πάλι από κάτω προς τα πάνω.

6. Κεντήστε το εσωτερικό των φύλλον με σειρές ριζοβελονιών, η μία δίπλα στην άλλη. Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε απόχρωση πράσινου, είτε Anchor 265 είτε Anchor 264. Χρησιμοποιείστε τρεις κλωστές από το μουλινέ.

7. Επιλέξτε τρεις κλωστές από το μουλινέ Anchor 265 και κεντήστε με ριζοβελονιά το γρασίδι που βρίσκεται μπροστά από το φύλλο. Οι νέες βελονιές επικαλύπτουν τις προηγούμενες.

8. Προσθέστε περισσότερο όγκο κεντώντας ακόμα μια σειρά. Μπορείτε να επιλέξετε είτε το μουλινέ Anchor 265 είτε τον Anchor 264.

9. Κεντήστε το υπόλοιπο γρασίδι χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε απόχρωση πράσινου.
πράσινο, μουλινές, κέντημα, γραφτό κέντημα, μαθήματα κεντήματος, ριζοβελονιά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου